გერმანიაში მესამე სქესი ოფიციალურად შემოიღესნოემბერი 9, 2017

გერმანიის ფედერალურმა საკონსტიტუციო სასამართლომ ოფიციალურად შემოიღო ცნება მესამე სქესი, რომელიც არ წარმოადგენს არც მამრობით და არც მდედრობით სქესს. შესაბამის ჩანაწერებს შეიტანენ სამოქალაქო მდგომარეობის აქტების cialis 20mg წიგნში. შესაბამის ცვლილებას კანონმდებლობაში მომავალი წლის ბოლომდე შეიტანენ.

გერმანიის დაბადების მოწმობებში უკვე 1 ნოემბრიდან „სქესის“ გრაფა ცარიელი რჩება. ამგვარად, საკონსტიტუციო სასამართლოში მიჩნევენ, რომ დაცულია მათი უფლებები, ვინც თავს არ მამაკაცად მიიჩნევს, და და არც მდედრობითი სქესის წარმომადგენლად. ასეთი ადამიანების რიცხვი გერმანიაში 80 ათასია.